Zapraszamy do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach dla projektu "Termomodernizacja świetlicy w Osiedlu Poznańskim" polegającej na przebudowie, rozbudowie i termomodernizacji świetlicy wiejskiej w m. Osiedle Poznańskie przy Świetlanej 75
Planowana realizacja inwestycji to II kw. 2019-I kw. 2020 r. 

Prosimy o przesłanie oferty określającej wszystkie koszty realizacji zamówienia na adres zbigniew.tupaj@deszczno.pl lub osobiste złożenie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Deszcznie do dnia 29 marca 2019 r., do godziny 10.00.

Formularz oferty

Polecane strony