stacja kultury_wizualizacjaChoć święta już za nami wójt Paweł Tymszan przywiózł dziś z Zielonej Góry noworoczne prezenty: 3 500 000 zł dofinansowania dla dwóch gminnych projektów.
W czwartek 27 grudnia Wójt i pani Skarbnik Joanna Romaniuk podpisali w Urzędzie Marszałkowskim dwie umowy o dofinansowanie: jedna to przebudowa świetlicy w Osiedlu Poznańskim druga to przebudowa dawnego dworca PKP w Deszcznie na bibliotekę i dom kultury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

- Nieco ponad rok temu ogłaszałem trzy miliony na przebudowę ul. Lubuskiej, dziś możemy już z niej korzystać. W gminie nie zwalniamy tempa, dlatego szczególnie mnie cieszą te decyzje Samorządu Województwa. Zakładam, że 2020 r., będziemy już korzystać z nowej świetlicy w Osiedlu Poznańskim biblioteki i domu kultury w stacji kolejowej w Deszcznie.
Po nowym roku ruszamy z przetargami na te projekty - powiedział wójt Paweł Tymszan podpisując umowy o dofinansowanie.

podpisanie umów na dofinansowanie stacji kultura_ oraz_sali w Osiedlu Poznańskiempodpisanie umów_dofinansowanie_stacja kultury_sala Osiedle Poznańskie
podpisanie umów na dofinansowanie stacji kultura oraz sli w Osiedlu Poznańskim

Co zrobimy?

Stacja Kultury w Deszcznie
Ten projekt poprzedzały szczególnie długie starania. Zapoczątkowany przejęciem dworca w 2012 r., doczekał się przygotowania dokumentacji technicznej w 2015 r. Starania o dofinansowanie trzeba było jednak poprzedzić przygotowaniem i zatwierdzeniem przez Samorząd Województwa i Radę Gminy Programu Rewitalizacji, co po ponad dwuletnich perypetiach zakończyło się w 2018 r.
Wniosek naszej gminy uzyskał 2,5 mln zł dofinansowania.
W ramach projektu istniejący budynek dawnej stacji kolejowej zostanie przebudowany i rozbudowany o nowoczesną część z przeznaczeniem na bibliotekę gminną i centrum kultury, zagospodarowane zostanie również najbliższe otoczenie dworca.
Wewnątrz budynku znajdzie się przeszklone atrium od strony torów kolejowych z czytelnią oraz sala wielofunkcyjna, która ma służyć do wykorzystania przez stowarzyszenia i grupy nieformalne, organizacji szkoleń i spotkań mieszkańców.

stacja kultury 1_wizualizacja
Foto: Biuro Projektowe Joanna Styka-Lebioda

Świetlica wiejska w Osiedlu Poznańskim
Generalną przebudowę czeka świetlica w Osiedlu Poznańskim.
Roboty obejmą: docieplenie fundamentów, ścian i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie wentylacji mechanicznej, modernizację instalacji CO i CWU oraz modernizację oświetlenia.
Planowany zakres prac zmniejszy zapotrzebowanie obiektu na energię o 68,14%.
Wniosek naszej gminy uzyskał milion dofinansowania.

osiedle poznańskie_świetlica wiejska_wizualizacja

Foto: TMBtech

 

Tekst: Mariusz Florczak
 

Polecane strony