informacja Powiatowy Lekarz Weterynarii_listopad 2018Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. informuje, że począwszy od dnia 12 listopada 2018 r. będą przeprowadzane wzmożone kontrole bioasekuracji drobiu przyzagrodowego i fermowego, w tym w szczególności w zakresie zabezpieczenia drobiu przed kontaktami z ptactwem dzikim.

W przypadku stwierdzania naruszania przepisów w zakresie bioasekuracji przy utrzymywaniu drobiu będą nakładane sankcje karne.

 

Polecane strony