azbestNa terenie naszej gminy trwają obecnie prace związane z usuwaniem i demontażem wyrobów zawierających azbest.
To już kolejna edycja projektu usuwania popularnego niegdyś eternitu współfinansowana przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w naszej gminie. Z roku na rok projekt cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców.

Największe uwalnianie niebezpiecznych włókien z płyt azbestowych występuje wtedy, gdy jest wysoka temperatura i silny wiatr. Szczególnie dużo trującego pyłu przedostaje się do powietrza podczas prac takich jak czyszczenie, ścieranie, wiercenie otworów, kruszenie i rozgniatanie powierzchni zawierających azbest. Zagrożenie stanowią także zdjęte z dachów płyty eternitowe, złożone na ziemi podlegające procesowi wietrzenia i postępującego rozkładu.

Bezpieczne usuwanie płyt eternitu polega na tym, aby zdejmując, nie dopuścić do przedostania się włókien azbestu do powietrza. Zdjęte płyty muszą być bezpiecznie dostarczone do miejsc składowania i utylizacji. Dlatego tak ważne jest, by prace wykonywały specjalistyczne firmy.

Po raz kolejny złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zadania „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Deszczno” . Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przyznał nam w tym roku 144 608,60 zł na ten cel.

W tym roku do Urzędu Gminy wpłynęła rekordowa ilość wniosków! 62 wnioski (w roku poprzednim było ich 43) od mieszkańców świadomych negatywnych skutków zdrowotnych, jakie powodują wyroby zawierające azbest. Właściciele nieruchomości decydują się na wymianę pokryć dachowych budynków mieszkalnych, gospodarczych czy związanych z prowadzeniem działalności.

Prace już ruszyły. Wykonuje je Przedsiębiorstwo Usługowo- Budowlane T-TEL Tomasz Wieczorek.Z domów i zabudowań gospodarczych firma usunie około 300 ton wyrobów zawierających azbest, głównie popularnego kiedyś eternitu.

Polecane strony